Ръкави за изтегляне

  • Ръкави за изтегляне

    Ръкави за изтегляне

    ●Изтеглящата втулка е цилиндрична шийка
    ● Използва се както за оптични, така и за стъпаловидни валове.
    ●Разглобяемата втулка може да се използва само за стъпков вал.