Изтеглящи ръкави

  • Withdrawal Sleeves

    Изтеглящи ръкави

    ● Втулката за изтегляне е цилиндричен вестник
    ● Използва се както за оптични, така и за стъпаловидни валове.
    ● Разглобяемата втулка може да се използва само за стъпаловиден вал.