Ставен лагер

  • Ставен лагер

    Ставен лагер

    ● Това е един вид сферичен плъзгащ лагер.

    ●Съединителните лагери могат да понесат големи натоварвания.

    ●Съвместните лагери са разделени на тип SB, тип CF, тип GE и др.